Na‘îmî Kitaplari

NA‘ÎMÎ

Na‘îmî, İstanbulludur. Çeşmecizâde diye meşhur olup asıl adı Nimetullah’tır. Babası Çeşmecizâde Ubeydullah Çelebi uzun yıllar kazasker divanlarında kâtip olarak görev yapmıştır. Sa‘dî Çelebi’nin rahle-i tedrîsinden geçen Na‘îmî, hocasının İstanbul kadılığı döneminde kassâmı olarak hizmetinde bulunmuş ve bu vazifesi sırasında sayısız kitap ve risale biriktirmiştir. 1553 tarihinde İstanbul’da Kadı Hüsam Medresesi’nde hâriç rütbesi ile müderrislik vazifesinde bulunmuştur. Kanuni Sultan Süleyman’ın Kudüs’ün imarı ile vazifelendirdiği bir zâta kâtiplik yapmıştır.

Nimetullah Çelebi, ömrünün son demlerini gençliğinde topladığı kitapları ile münzevi bir şekilde geçirip 1567 yılının Ramazan’ında vefat etmiştir.

Fezâ’il-i Kuds: Kudüs’ün Faziletleri, Başkanlığımız tarafından 2017 yılında yayımlanmıştır.