Mübeşşir İbn Fâtik Kitaplari

 MÜBEŞŞİR İBN FÂTİK

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Aslen Şamlı bir ailenin çocuğu olarak V. (XI.) yüzyılın başlarında Mısır’da doğdu. İbn Ebû Usaybia, Fâtımî hükümdarlarından ez-Zâhir ile (1021-1036) Müstansır-Billâh (1036-1094) dönemlerinde yaşadığını ve devlet hizmetinde yüksek mevkilerde bulunduğu için kendisine “Mahmûdüddevle” ve “Emîr” unvanlarının verildiğini yazmaktadır. Bu arada İbnü’l-Heysem’den matematik ve astronomi, Ebü’l-Hüseyin İbnü’l-Âmidî’den mantık ve felsefî ilimler, Ali b. Rıdvân’dan tıp okudu Hocası İbnü’l-Heysem’in vefat tarihi ve Muhtâru’l-Hikem adlı eserini 445 (1053) yılında yazması göz önüne alındığında V. (XI.) yüzyılın ilk çeyreğinde doğduğu, Müsta‘lî-Billâh dönemine (1094-1101) yetişememesinden hareketle de 1094 yılından önceki bir tarihte vefat ettiği söylenebilir.

Başlıca Eserleri: 1. Muhtâru’l-Hikem ve Mehâsinü’l-Kelim 2. Sîretü’l-Müstansır 3. el-Bidâye fi’l-Mantık  4. Kitâb fi’t-Tıbb

Muhtâru’l-Hikem: Hikmetli Sözler, 2013 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)