İbrahim bin Abdulah Kitaplari

İBRAHİM B. ABDULLAH

XV. yüzyıl cerrahlarındandır. Yunanca ve Süryânice dillerini bilmektedir. Mühtedî olabileceğine dair kanaatler bulunmaktadır. II. Bayezid’in Mora Seferi’nde bulunmasından yola çıkarak onun saray hekimi olduğu söylenebilir.

Alâ’im-i Cerrâhîn: Cerrâh-nâme, 2016 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.