Hasan b. Abdurrahmân Kitaplari

HASAN B. ABDURRAHMÂN

III. Murad (ö.1595) döneminde yaşayan Hasan b. Abdurrahmân divan katiplerindendir. Tıbba olan ilgisi sebebi ile Sertabip Sinan Efendi ve tecrübesiyle zamanın hekimlerinin rehberi olan Bakkal-zâde Molla Muhyiddîn Efendi’den ders ve tıp kitaplarını incelemiştir. Arapça bilmeyen tabiplerin ve geniş halk kitlelerinin faydalanması için İbn Kütbî’nin Mâ Lâ Yesa‘u’t-Tabîbe Cehluhu isimli eserini bazı notlarla 1001/1592-93 yılında Türçeye tercüme etmiştir.