Gurabzâde Ahmed Efendi Kitaplari

GURÂBZÂDE AHMED EFENDİ

Hayatı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Tam adı Ahmed Salih bin Abdullah’tır. Abdülkâdir Geylânî Camii’nde vaiz olması sebebiyle en-Nâsıh lakabıyla ve el-Bağdâdî nisbesiyle de anılmıştır. Hanefî mezhebi müntesibi olduğu anlaşılan Gurâbzâde’nin, aslen nereli olduğu, eğitim hayatı ve vaizlik dışında ifa ettiği vazifeler bilinmemektedir. İyi bir İslâmî ilimler tahsili gördüğü ve Arapça ile Farsçaya vâkıf olduğu tefsirinde istifade ettiği eserlerden anlaşılmaktadır. Tefsirinin mündericatı ise Gurâbzâde’nin sûfî meşreb bir şahsiyet olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Bağdatlı İsmail Paşa, Gurâbzâde’nin 1099/1688 senesinde vefat ettiğini ifade etmektedir. Nerede vefat ettiği ve nereye defnedildiği konusunda ise bir bilgi bulunmamaktadır.

Zübedü Âsâri’l-Mevâhib ve’l-Envâr: Gurâbzâde Tefsiri, 2016 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.