Ebubekir Kânî Efendi Kitaplari

EBUBEKİR KÂNÎ EFENDİ

18. yüzyılın nazım ve nesir sahasının önde gelen isimlerinden biri olan Kânî (d. 1124/1712 - ö. 1206/1791), Tokat’ta dünyaya gelmiştir. Genç yaşta nazım ve nesirdeki nükteli ifadeleriyle çevresinde şöhret kazanan Kânî, İstanbul’da Dîvân Kâtipliği ve Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kâtiplik vazifesinde bulunmuştur.

Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa’nın daveti üzerine 1782 yılında İstanbul’a dönmüş ve Paşa’nın divan kâtipliğini yapmıştır. Yeğen Mehmed Paşa’nın hizmetindeyken idama mahkûm edilse de Reisülküttâp Hayri Efendi’nin araya girmesiyle kurtulmuş, kalebent olarak Limni adasına sürgün edilmiştir. Hayatının sonlarına doğru affedilerek İstanbul’a dönen Kânî, 1206/ 1791’de vefat etmiş ve Eyüp mezarlığındaki Feridun Paşa türbesine defnedilmiştir.

Başlıca Eserleri: 1. Dîvân 2. Münşeât