Bayramoğlu Ali Ağa Kitaplari

BAYRAMOĞLU ALİ AĞA

Kendisiyle alakalı malumata sadece eserindeki bilgilerden ulaşılmaktadır. Bayramoğlu Ali Ağa, kitabı telif ettiği esnada humbaracılar ocağında ikinci halife olduğunu belirtmektedir. Pek çok muhasara ve fetihlerde bulunduğunu, özellikle Belgrat, Temeşvar muhasaralarında bulunduğunu ve Moskof seferine iştirak ettiğini söylemektedir.

İlk vazifesinin Avusturyalıların 1693 tarihinde Belgrat’ı muhasara ettiğinde kale içinde bulunduğunu ve bu esnada “humbaracılar halifesi” olduğunu ifade eder.

Hotin taraflarına yapılan bir sefere de katılan Ali Ağa, burada köprü yapımı ile ilgili birtakım işler yapmıştır. Bu konu ile ilgili olarak yapmış olduğu çizimleri “sahib-i devlet” dediği kişiye ulaştırmak üzere Defterdar Osman Efendi’ye verdiğini belirtir. Bundan başka Mora Adası’nda bulunan Gördes Kalesi, Anabolu Kalesi, Modon Kalesi ve Menküşe Kalesi fetihlerinde bulunmuş ve çeşitli ihsanlara nail olmuştur.

Bayramoğlu Ali Ağa daha sonra ise eseri telif ettiği esnada kırk dokuz yıldır hizmette olduğunu ve bunun neticesi olarak 8993 akça humbaracı tımarına mutasarrıf olduğunu beyan eder.

Ali Ağa’nın, bildiğimiz tek eseri Ümmü’l-Gazâ adlı eseridir. 

Ümmü’l-Gazâ: Harp Sanatı ve Aletleri, Başkanlığımız tarafından 2013 yılında yayımlanmıştır.