Aynülkudat el-Hemedânî Kitaplari

AYNÜLKUDÂT el-HEMEDÂNÎ

492 (1098) yılında Hemedân’da doğdu.  Gençlik yıllarında iyi bir eğitim aldı ve dönemin ilimlerini tahsil etti. Ömer Hayyâm ve Şeyh Hameveyh’den kelâm, matematik, astronomi, felsefe ve edebiyat dersleri aldı. İlmî ve fikrî anlamda yetişmesinde Ebû Hâmid Gazzâlî’nin kitapları, manevî anlamda yetişmesi ve keşfinin açılmasında ise Ahmed Gazzâlî’nin etkisi vardır. Aynülkudât’ın bunlar dışında başka hocaları da bulunmaktadır.

Aynülkudât erken yaşlarda kadı oldu. İlmi, zekası ve hitabeti sayesinde saray çevresinden dostlar edindi. Bunun yanında birçok sûfî meclislerine katıldı ve vaaz etti.

Selçuklu vezirlerinden Azizüddin Müstevfî Aynülkudât’a bağlıydı ve onu çok severdi. Aynülkudât’ın şöhretinin artması ve Müstevfî ile ilişkilerinin sağlam olması Hemedân sarayında bulunan Müstevfî’nin rakibi Kıvâmüddin Dergezînî’yi korkuttu. Dergezînî siyasî rakibini bertaraf etmek için aradığı fırsatı Sultan Sencer ve II. Mahmut’un arasında çıkan mali bir kriz nedeniyle yakaladı ve birtakım hadiseler neticesinde Aynülkudât’ın yargılanması ve hapse atılması için fikirleri bahane edilerek fetva alındı. Aynülkudât, 525 yılında 7 Cemâziyelâhir (16 Mayıs 1131) gecesi Hemedân’da yakılarak öldürüldü.

Başlıca Eserleri: 1. Zübdetü’l-Hakāik 2. Temhîdât 3. Mektûbât 4. Risâletu Şekva’l-Garîbi Ani’l-Evtân ilâ ‘Ulemâi’Büldân

Zübdetü’l-Hakāik: Hakikatlerin Özü ve Şekva’l-Garîb: Garibin Şikâyeti, 2016 yılında Başkanlığımız tarafından bir arada basılmıştır.