VEKÂYİ‘U’L-FUZALÂ (TAKIM 4 CİLT)

 • Müellif : Şeyhî Mehmed Efendi
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 093
  ŞEYHî'NİN ŞAKÂ’İK ZEYLİ

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
   200,00 TL + KDV
  • Adet :
  • Yayına HazırlayanRamazan Ekinci
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Tenkitli Metin - Dizin
  • Yayın Yılı2018
  • ISBN978-975-17-4068-7 (Takım)
  • Boyut24 x 17 x 18
  • Yazma NüshasıSüleymaniye Yazma Eser Ktp., Hamidiye 941; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Hazine No. 1308, 1309; Revan No. 1447
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Taşköprîzade Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Arapça olarak 965/1558 yılın­da kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı biyografi eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan ese­rin telif tarihine kadar her padişah dönemini ayrı bir tabakada inceler. On tabakada top­lam 521 biyografi ölüm tarihlerine göre sıra­lanarak verilmiştir. Ulema arasında dönemin düşünür ve hekimleri de yer almıştır. Eserde şahısların öğrenimleri, mesleki kariyerleri, ta­lim ve irşad faaliyetlerinin yanı sıra eserlerine de yer verilmiştir.
  Taşköprîzâde’nin vefatından sonra esere onun bıraktığı yerden itibaren devam eden ve birbirini tamamlayan müteselsil zeyiller yazılmıştır. Bunların ilki Nev‘îzâde Atâyî’nin (ö. 1635) Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmile­ti’ş-Şakâ’ik adlı eseri; ikincisi Uşşâkîzâde­ Seyyid İbrahim Hasîb’in (ö. 1724) Zeyl-i Şakâ’ik’ı;  üçüncüsü ise Şeyhî Mehmed Efendi’nin (ö. 1731) Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’sıdır.
  Prof. Dr. Derya Örs’ün editörlüğünde başlatılan “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Ze­yilleri Projesi” kapsamında yayınlanan Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, Doç. Dr. Ramazan Ekinci tarafından Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Hamidiye 941; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. Hazine 1308,1309; Revan 1447; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp. Türkçe Yazmalar 1535 ve Millet Yazma Eser Ktp. Ali Emiri Tarih 732 numaralarda kayıtlı nüshalar karşılaştırılarak yayına hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00