TETİMMETÜ’Ş-ŞAKÂ’İKİ’N-NU‘MÂNİYYE

 • Müellif : Âşık Çelebi
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 232
  ÂŞIK ÇELEBÎ’NİN ŞAKÂ’İK ZEYLİ

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
   60,00 TL + KDV
  • Adet :
  • Yayına HazırlayanMuhammet Hekimoğlu
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın TürüÇeviri - Eleştirmeli Metin
  • Yayın Yılı2022
  • ISBN978-975-17-5205-5
  • Boyut16,5 x 23,5 x 1,7
  • Yazma NüshasıKöprülü Yazma Eser Ktp., Fazıl Ahmed Paşa, Nr. 1098 Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Halet Efendi, Nr. 821 Bursa İnebey Yazma Eser Ktp., Orhan Camii, Nr. 999
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı eseri Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan eserin telif tarihine kadar olan dönemde yaşamış olan ulemâ ve meşâyıhın biyografilerini ihtiva eder. Taşköprülüzâde’nin vefatından sonra esere pek çok zeyil de yazılmıştır.
  eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’ye ilk Arapça zeyli Âşık Çelebi (ö. 979/1572) yazmıştır. Âşık Çelebi hocasının bıraktığı yerden devam ederek Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim döneminden ulemâ ve meşâyıhın ve kimi devlet adamlarının biyografilerini kaleme almıştır. Diğer zeyillerden farklı olarak II. Selim döneminde yaşayanların hayat hikayelerini vermeden önce II. Selim’in tahta çıkışını anlatan bir giriş yazmış ve kitapta bazı alimlerin icazetlerinin sûretlerine de yer vermiştir. Metnin yazımında yer yer edebî bir üslup kullanan Âşık Çelebi ayet, hadis, Arapça deyim ve şiirlerle metni zenginleştirmiştir. Eserde 82 biyografi yer almaktadır.
  Kurumumuz tarafından Prof. Dr. Derya Örs’ün editörlüğünde başlatılan “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi” kapsamında yayınlanan Tetimmetü’ş-Şakâ’iki’n-Nu‘mâniyye’nin tahkik ve tercümesi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu tarafından yapılmıştır.

  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00