TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ

 • Müellif : Celâleddîn es-Süyûtî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 152
  HADİS USÛLÜ

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
   80,00 TL + KDV
  • Adet :
  • Yayına HazırlayanMuhammed Enes Topgül - Faik Akcaoğlu
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Metin - Çeviri
  • Yayın Yılı2019
  • ISBN978-975-17-4256-8 (Takım)
  • Boyut24 x 17 x 8
  • Yazma NüshasıMillet Yazma Eser Ktp., Feyzullah Efendi, 355
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Celâleddîn es-Süyûtî’nin Tedrîbü’r-Râvî isimli eseri hem İbnü’s-Salâh çizgisindeki hadis usûlü yazımının en kâmil örneklerinden hem de klasik hadis usûlü çalışmalarının en kapsamlılarından biridir. Kendisinden önceki usûl yazımı geleneğini büyük bir maharetle içselleştiren Süyûtî, bu bilgi birikimini devrin eser telif tarzı çerçevesinde Nevevî’nin Takrîb’i üzerine bir şerh yazarak göstermiştir. O hayli erken yaşlarında kaleme aldığı Tedrîb’de özellikle hacim bakımından iddialı bir tutum sergilemiş, klasik İslâmî literatürün türlü sahalarından pek çok müellif ve eseri usûl konuları bağlamında bir arada anabilmiştir. Telif üslubu bakımından onun diğer eserlerinde görülen derleme ve kompoze etme becerisi bu eserinde de hayli üst düzeydedir. Süyûtî bu eserinde kendisinden önceki müelliflerin temas etmediği konularda fikirler beyan etmiş, konu hakkındaki örnekleri artırmış, zaman zaman ıstılahların farklı kullanımlarına temas etmiş ve özellikle İbnü’s-Salâh metni etrafında şekillenen literatürün nitelikli bir özetini sunmuştur.
  Hadis usûlü alanın en hacimli metinlerinden biri olan Tedrîbü’r-Râvî, Dr. Muhammed Enes Topgül ve Dr. Faik Akcaoğlu tarafından Türkçeye kazandırılmış, eserin son dönemde Muhammed Avvâme tarafından yapılan Arapça neşri ile tercüme metin karşılıklı hale getirilerek inceleme yazısı, kapsamlı fihrist ve ilave açıklamalar eşliğinde iki cilt olarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

  TURKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI: 128

   

  Dini İlimler Serisi

  : 19

  Kitabın Adı

  : TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ FÎ ŞERHİ TAKRÎBİ’N-NEVAVÎ

    Hadis Usûlü, 1. Cilt (2 Cilt)

  Metin (Kırmızı)

  : Nevevî, Ebu Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref (ö. 676/1277)

  Şerh (Siyah)

  : Celâleddîn es-Süyûtî (ö. 911/1505)

  Özgün Dili

  : Arapça

  Çeviri

  : Dr. Muhammed Enes Topgül

    Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

    Dr. Faik Akcaoğlu

    Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

  Editor

  : Arafat Aydın, Yazma Eser Uzmanı

  Son Okuma

  : Ahmet Çınar, Mehmet Macit Yangın, Selahaddin  Cimitoğlu

  Yayın Hazırlık

  : Ahmet Özer

  Baskı

  : Bilnet Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

    Dudullu OSB 1. Cadde No. 16 Ümraniye / İstanbul

    Tel: 444 44 03 www.bilnet.net.tr / Sertifika No. 42716

  Baskı Yeri ve Yılı

  : İstanbul 2019

  Baskı Miktarı

  : 1. Baskı, 1500 adet

   

   

  KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

  Library of Congress A CIP Catalog Record

  Celaleddîn es-Süyûtî,

  Hadis Usûlü, Tedrîbü’r-Râvî

  1. Hadis, 2. Hadis Usûlü, 3. Nevevî, 4. Süyûtî, 5. Takrîb.

  ISBN: 978-975-17-4257-5 (1. Cilt) / 978-975-17-4256-8 (Takım)

   

   

  Copyright © Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Her hakkı mahfuzdur.

  Bütün yayın hakları Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na aittir. Başkanlığın izni olmaksızın

  tümüyle veya kısmen, hiçbir yolla ve hiçbir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

   

   

  T.C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

  Süleymaniye Mh. Kanuni Medresesi Sk. No: 5 34116 Fatih / İstanbul

  Tel.: +90 (212) 511 36 37

  Faks: +90 (212) 511 37 00

  info@yek.gov.tr

  www.yek.gov.tr

  İÇİNDEKİLER

   

   

  TAKDİM

  4

  ÖNSÖZ

  9

  GİRİŞ

  11

  SÜYÛTÎ VE TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ ADLI ESERİ

  11

    Süyûtî’nin Hadis Usûlüne Dair Eserleri ve Tedrîb’in   

    Telif Süreci

  16

    Muhteva Tahlili

  25

    Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Neşirleri

  40

    Tercüme Üzerine

  46

  KAYNAKLAR

  48

  TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ

   

  MUKADDİME

  66

  1. SAHÎH

  128

  2. HASEN

  324

  3. ZAYIF

  376

  4. MÜSNED

  384

  5. MUTTASIL

  388

  6. MERFÛ‘

  390

  7. MEVKÛF

  392

  8. MAKTÛ‘

  418

  9. MÜRSEL

  420

  10. MUNKATI‘

  454

  11. MU‘DAL

  462

  12. TEDLÎS

  490

  13. ŞÂZ

  510

  14. MÜNKER

  524

  15. İ‘TİBÂR, MÜTÂBAÂT, ŞEVÂHİD

  532

  16. SİKANIN ZİYÂDESİ VE HÜKMÜ

  538

  17. FERD

  548

  18. MUALLEL

  554

  19. MUZTARİB

  578

  20. MÜDREC

  592

  21. MEVZÛ

  608

  22. MAKLÛB

  644

  23. RİVAYETİ KABUL EDİLECEK RÂVİLERİN NİTELİKLERİ

  662


  CİLT-2

   

  24. HADİS SEMÂ VE TAHAMMÜLÜNÜN KEYFİYETİ

  768

  25. HADİSLERİN YAZIMI VE TAM KAYDI

  888

  26. HADİS RİVAYETİNİN NİTELİĞİ

  938

  27. MUHADDİSİN UYMASI GEREKEN ÂDÂB

  996

  28. HADİS TÂLİBİNİN UYMASI GEREKEN ÂDÂB

  1026

  29. ÂLÎ VE NÂZİL İSNÂD

  1062

  30. MEŞHUR

  1090

  31. GARÎB VE AZÎZ

  1108

  32. GARÎBÜ’L-HADÎS

  1118

  33. MÜSELSEL

  1122

  34. NÂSİH VE MENSÛH HADİSLER

  1128

  35. MUSAHHAF

  1136

  36. MUHTELİFÜ’L-HADÎS VE HÜKMÜ

  1142

  37. MUTTASIL İSNÂDLARDAKİ ZİYÂDELER

  1160

  38. MÜRSEL-İ HAFÎ

  1164

  39. SAHÂBE BİLGİSİ

  1168

  40. TÂBİÛN BİLGİSİ

  1224

  41. BÜYÜKLERİN KÜÇÜKLERDEN RİVAYETİ

  1244

  42. MÜDEBBEC VE AKRANLARIN RİVAYETİ

  1250

  43. KARDEŞ RÂVİLER

  1256

  44. BABALARIN OĞULLARDAN RİVAYETİ

  1266

  45. OĞULLARIN BABALARINDAN RİVAYETİ

  1272

  46. SÂBIK VE LÂHIK

  1284

  47. KENDİSİNDEN TEK BİR KİŞİNİN RİVAYETTE BULUNDUĞU KİŞİLER

  1288

  48. FARKLI İSİM VEYA SIFATLARLA ANILAN KİMSELER

  1296

  49. MÜFREDÂT

  1302

  50. İSİMLER VE KÜNYELER

  1316

  51. İSİMLERİYLE TANINANLARIN KÜNYELERİ

  1330

  52. LAKAPLAR

  1336

  53. MÜ’TELİF VE MUHTELİF

  1352

  54. MÜTTEFİK VE MÜFTERİK

  1388

  55. MÜTEŞÂBİH

  1412

  56. TERS-YÜZ EDİLMİŞ MÜTEŞÂBİH

  1422

  57. BABALARINDAN BAŞKASINA NİSBET EDİLENLER

  1424

  58. GÖRÜNENİN HİLÂFINA OLAN NİSBELER

  1432

  59. MÜBHEMÂT

  1436

  60. TARİH VE VEFEYÂT

  1452

  61. SİKA VE ZAYIF RÂVİLER

  1484

  62. İHTİLAT EDEN SİKA RÂVİLER

  1492

  63. ÂLİMLERİN VE RÂVİLERİN TABAKALARI

  1514

  64. MEVÂLİ BİLGİSİ

  1516

  65. RÂVİLERİN VATANLARI VE BELDELERİ

  1520

  66.-67. MUALLAK VE MU‘AN‘AN

  1524

  68.-69. MÜTEVÂTİR VE AZÎZ

  1524

  70. MÜSTEFÎZ

  1524

  71.-72. MAHFÛZ VE MA‘RÛF

  1524

  73. METRÛK

  1524

  74. MUHARREF

  1524

  75. ETBÂU’T-TÂBİÎN

  1524

  76.-77. SAHÂBENİN BİRBİRİNDEN RİVAYETİ VE TÂBİÛNUN BİRBİRİNDEN RİVAYETİ

  1526

  78. SAHÂBENİN TÂBİÛN YOLUYLA SAHÂBEDEN RİVAYETİ

  1530

  79.-80. KÜNYESİ BABASININ İSMİ İLE AYNI OLANLAR VE BUNUN TERSİ

  1534

  81. KÜNYESİ EŞİNİN KÜNYESİ İLE AYNI OLANLAR

  1538

  82. HOCASININ İSMİ BABASININ İSMİ İLE AYNI OLANLAR

  1542

  83. KENDİSİNİN, BABASININ VE DEDESİNİN İSMİ AYNI OLANLAR

  1544

  84. KENDİ İSMİ İLE ŞEYHLERİNİN İSİMLERİNİN İTTİFAKI

  1546

  85. HOCASININ VE TALEBESİNİN İSMİNİN AYNI OLDUĞU KİMSELER

  1550

  86. İSMİ VE KÜNYESİ AYNI OLANLAR

  1552

  87. İSMİ NİSBESİ İLE AYNI OLANLAR

  1554

  88. KADIN VE ERKEKLERİN ORTAK OLDUĞU İSİMLER

  1556

  89. HADİSLERİN VÜRÛD SEBEPLERİ

  1558

  90. METİNLERİN TARİHİ

  1562

  91. TEK HADİS RİVAYET EDEN RÂVİLER

  1566

  92. HZ. PEYGAMBER’DEN RİVAYETTE BULUNAN SAHÂBÎLER -NEBÎ (SAV) HAYATTA İKEN VEFAT EDEN-

  1570

  93. HÂFIZLAR

  1572

  KAYNAKLAR

  1599

  DİZİN

  1619

  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00