OKÇULUK RİSÂLELERİ

 • Müellif : Bâkî - Gelibolulu Mustafa Âlî - Hafız Mehmed Efendi - Berberzâde Mustafa
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 272
  FEZÂ’İL-İ CİHÂD - RİSÂLE-İ KAVSİYYE-İ DER-BEYAN-I TÎR-ENDÂZÂN - RİSÂLE-İ OK ATMAK HAKKINDA - RİSÂLE DER-BEYÂN-I MENZİL-İ OKMEYDÂNI - TOMÂR-I SÂHİB-İ MENÂZİL-İ MEYDÂN-I TÎR-ENDÂZÂN

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
   150,00 TL + KDV
  • Adet :
  • Yayına HazırlayanŞükrü Seçkin Anık
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın TürüÇeviri Yazı - Sadeleştirme - Tıpkıbasım
  • Yayın Yılı2022
  • ISBN978-605-71-5651-8
  • Boyut24 x 17 x 2,5
  • Yazma NüshasıKütahya Vahid Paşa Ktp. nr. 1187; Millet Ktp., Ali Emiri, Tarih, nr. 915; Süleymaniye Ktp., Nafiz Paşa, nr. 954; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Bağdat, nr. 247; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1879
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Okçuluk Risâleleri, XVI. yüzyıl ile XIX. yüzyıl arasında Osmanlı sahasında yazılan 5 farklı okçuluk risalesini ihtiva etmektedir. İlk risale, XVI. yüzyılda “Sultânü’ş-şuarâ” olarak tanınmış ünlü Osmanlı şairi, Bâkî tarafından yazılan Fezâ’il-i Cihâd adlı eserin okçulukla ilgili bölümüdür. İkinci risale, XVII. yüzyılın en meşhur Osmanlı aydınlarından biri olan Gelibolulu Mustafa Ali tarafından yazılan Künhü’l-Ahbâr’ın okçuluk ile ilgili bölümüdür. Söz konusu bölümün Osmanlı okçuluğuna dair son derece önemli bilgileri ihtiva ettiğinden, Kühnü’l-Ahbâr’dan ayrı olarak Risâle-i Kavsiyye-i Der-Beyan-ı Tîr-Endâzân adı ile ayrı nüshaları bulunmaktadır. Çalışmamızda bu nüshalar arasındaki farklılıklara da işaret ettik. Üçüncü risale Okçular Tekkesi Cami hafızlarından Hafız Mehmed tarafından XVIII. yüzyılda yazılmış Risâle-i Ok Atmak Hakkında adlı eserdir. Burada da okçuluğa dair çeşitli hadisler derlenmiştir. Dördüncü risale anonimdir. Risâle Der-Beyân-ı Menzil-i Okmeydânı adlı bu eser, Okmeydanı’nda düzenlenen menzil yarışmalarının kayıtlarına havidir. Beşinci ve son risale ise XIX. yüzyılda Tophaneli Berber Mustafa tarafından yazılan Tomâr-ı Sâhib-i Menâzil-i Meydân-ı Tîr-Endâzân adlı eserdir. Bu risalede de yine Okmeydanı’ndaki menzil müsabakalarının kayıtları bulunmaktadır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00