MUHTÂRU’L-ENBÂ’

 • Müellif : Hasîrîzâde Elîf Efendi
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 176
  MUHTÂRU’L-ENBÂ’ Fİ’L-HURÛF VE’Z-ZURÛF VE BA‘Zİ’L-ESMÂ: EDATLAR KİTABI

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
   25,00 TL + KDV
 • Stokta Yok !
  • Yayına HazırlayanAli Benli - Akın İşleme - Tuncay Azar
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Metin
  • Yayın Yılı2019
  • ISBN978-975-17-4483-8
  • Boyut24 x 17 x 1,8
  • Yazma NüshasıMilli Kütüphane, 06 Hk 305
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Elîf Efendi (1850-1927) Osmanlı devletinin son dönemlerinde yaşamış önemli mutasavvıflardan biri olup Hasîrîzâde Tekkesinin şeyliği ile Meclis-i Meşâyih reisliği gibi farklı görevler üstlenmiş önemli bir âlimdir. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde eser telif edebile Elîf Efendi, tasavvuf dışında dil, felsefe, mantık ve tefsir gibi alanlarda da eserler kaleme almıştır. en-Nûru’l-Furkân, İrşâdu’l-Gâvîn bi-Reddi Nazariyyeti Darvîn adlı önemli eserleri dışında yayına hazırlanmış olan Muhtâru’l-Enbâ gibi eserler de telif etmiştir.
  Elîf Efendi, Muhtâru’l-Enbâ fi’l-Hurûf ve’z-Zurûf ve Ba‘zı’l-Esmâ adlı eserinde Arap dilinin önemli edatlarını ele almaktadır. Alfabetik olarak hazırlanmış bir edatlar sözlüğü olan eserde, edatların farklı mâna ve kullanımları Türkçeye titizlikle yansıtılmış ve konu ile ilgili şevâhid olarak Arap edebiyatından pek çok şiir iktibasları yapılmıştır. 2 Cemaziyelevvel 1309/4 Aralık 1891 tarihinde istinsah edilmiş ve Elîf Efendi’nin oğlu tarafından müellif nüshasıyla mukabele edilmiş olan Milli Kütüphane 06 Hk 305 numarada kayıtlı nüsha esas alınarak eser Dr. Ali Benli, Akın İşleme ve Tuncay Azar tarafından yayına hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00