Mİ‘RÂCÜ’L-EYÂLE

 • Müellif : Âşık Çelebi
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 105
  Mİ‘RÂCÜ’L-EYÂLE VE MİNHÂCÜ’L-ADÂLE: ÂŞIK ÇELEBÎ'NİN SİYÂSETNÂMESİ

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
   25,00 TL + KDV
 • Stokta Yok !
  • Yayına HazırlayanMuhammed Usame Onuş
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Metin - Çeviri
  • Yayın Yılı2018
  • ISBN978-975-17-4110-3
  • Boyut24 x 17 x 1,6
  • Yazma NüshasıSüleymaniye Yazma Eser Ktp., Reisülküttab No. 1006 Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nurosmaniye No. 2315 Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Şehid Ali Paşa No. 1556
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İslam siyaset düşüncesinin temel metinlerinden biri olan İbn Teymiyye’nin (ö. 1328) es-Siyâsetü’ş-Şer‘iyye fî Islâhi’r-Râ‘î ve’r-Ra‘iyye isimli eseri Osmanlı sahasından yoğun bir ilgi görmüş ve bu siyasetnamenin zaman içinde birden çok tercümesi yapılmıştır. Bunlardan ilki XVI. asrın tanınmış âlimlerinden Âşık Çelebi’ye (ö. 1572) aittir. Eserine Mi‘râcü’l-Eyâle ve Minhâcü’l-Adâle ismini koyan Âşık Çelebi, İbn Teymiyye’nin Siyâsetü’ş-Şer’iyye’sini tercüme etmekle kalmamış, kitabın ikinci kısmına devlet yönetimi ve siyaset hakkındaki kendi görüş ve tecrübelerini de eklemiştir. Böylelikle onun bu eseri hem bir tercüme hem de bir te’lif olma hususiyeti kazanmıştır.
  Âşık Çelebi’nin değindiği konular arasında kadıların durumu, devlet adamlarının dikkat etmesi gereken noktalar, ehl-i zimmet hakkındaki ahidnameler, Ebussuud Efendi’nin arazi ve vergi hukukuna dair fetvaları, beytülmâlin gelir ve giderleri gibi hususlar yer almaktadır.
  Türkiye Yazma Eserler Kurumu bünyesinde başlatılan “İslâm Siyaset Düşüncesi Projesi” kapsamında yayımlanan Mi‘râcü’l-Eyâle ve Minhâcü’l-Adâle, Süleymaniye Kütüphanesi bünyesindeki Reisülküttab 1006, Nuruosmaniye 2315 ve Şehid Ali Paşa 1556 numaradaki nüshalar esas alınmak suretiyle neşre hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00