KİTÂBÜ’N-NETÎCE

 • Müellif : İsmâil Hakkı Bursevî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 169
  BURSEVÎ’NİN VÂRİDÂTI VE ŞERHLERİ

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
   55,00 TL + KDV
 • Stokta Yok !
  • Yayına HazırlayanAli Namlı
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın TürüMetin - Sözlük - Dizin
  • Yayın Yılı2019
  • ISBN978-975-17-4346-6
  • Boyut24 x 17 x 5,3
  • Yazma NüshasıBursa İnebey Yazma Eser Ktp., Genel, Nr. 64
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Osmanlı döneminin meşhur mutasav­vıflarından olan İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) pek çok sahada eser telif etmiş velûd bir müelliftir. Daha çok Rûhu’l-Beyân adlı tefsiri ile meşhur olmuştur. Ancak onun eserlerinin odağını -büyük oranda- tasav­vuf oluşturmaktadır. Kitâbü’n-Netîce, Bur­sevî’nin tasavvufa dair olgunluk dönemi eserlerindendir. Vâridât türü bir eser olan Kitâbü’n-Netîce, Bursevî’nin hicrî Safer-Şev­vâl 1136 tarihleri arasındaki dört yüz kadar vâridâtı ve bunların yine müellif tarafından yapılan şerhlerinden oluşmaktadır. Zamanı­na göre sade ve akıcı bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Bursevî’nin, vefatından yaklaşık bir yıl önce, yetmiş dört yaşında kaleme al­dığı bu eser; ele aldığı konularda müellifin ulaştığı en son neticeleri, marifet ve kanaat­leri ihtiva etmektedir. Eser, tasavvufta kemal noktasına ve nihayet mertebesine ulaşmış kimselerin seviyesine göre yazılmıştır. Müel­lif, eserinin gönül ehli için yazıldığını, henüz yolun başında olanların inkârcılar gibi hemen redde kalkışmamalarını, anlayamadıkları mevzularda inatçılık yolunu tutmayıp kendi­si hakkında mülayim ve hak söz söylemelerini istemektedir.
  Osmanlı tasavvufu ve düşüncesi açısından önemli bir kaynak olan Kitâbü’n-Netîce, Doç. Dr. Ali Namlı tarafından, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan müellif hattı nüsha (Genel, Nr. 64) esas alınarak yayım­lanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00