FUSÛSU’L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ (1-2. CİLTLER ÇEVİRİ YAZI)

 • Müellif : Ahmed Avni Konuk
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 082

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
   70,00 TL + KDV
 • Stokta Yok !
  • Yayına HazırlayanMustafa Tahralı … [ve ötekiler]
  • Özgün DiliOsmanlıca
  • Yayın TürüÇeviri Yazı
  • Yayın Yılı2017
  • ISBN978-975-17-3882-2 (Takım)
  • Boyut2 cilt: 25 x 17 x 11
  • Yazma NüshasıKonya Mevlana Müzesi, No. 3853-3880
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin Fusû­su’l-Hikem’i İslâm düşünce tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmiş ve telif edildiği dönemden itibaren büyük ilgi görmüştür. Dili ve ele aldığı meselelerin an­laşılmasındaki güçlükler sebebiyle günümüze kadar eser üzerine yüzden fazla şerh yazıl­mıştır. Türkçe kaleme alınan şerhlerden biri olan Ahmed Avnî Konuk’un Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yazılmış olması sebebiyle hem Fusûs şerhleri geleneğinin yakın dönem hal­kalarından birini teşkil etmekte hem de bir geçiş dönemi eseri olması açısından önem arz etmektedir.
  İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-Hikem’i peygamberle­rin sayısına göre yirmi yedi bölümde yazmış­tır. Her bir fassta peygamberin sahip olduğu farklı hakikat mertebelerini anlatmıştır. Ese­ri şerh eden Ahmed Avni Konuk ise, temel tasavvuf meselelerinin anlatıldığı, önemli bir “Mukaddeme” yazarak başlamıştır. İb­nü’l-Arabî’nin eserde ele aldığı yirmi yedi fassı, onun izlediği sıraya uyarak şerh etmiş­tir. Avni Konuk, eseri şerh ederken her fas­sın başlığı altında, o fassta incelenen hikmeti açıklamış, sonra Fusûs’tan bir iki cümleyi ay­nen yazıp tercümesini vermiş, daha sonra da şerhini yapmıştır.
  Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Yrd. Doç. Dr. M. Nedim Tan ve Dr. Ercan Alkan tarafından iki cilt çeviri yazı metin olarak hazırlanan eserde Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi’nde 3853-3880 numaralarda kayıtlı olan A. Avni Konuk hattı yazma nüshalar esas alınmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00